Blog-arkiv

tirsdag den 20. juni 2017

1 år med klassenotesbogen i onenote

Efter lang tids stilhed på bloggen vender jeg nu kraftigt tilbage (jeg har åbenbart tid nu hvor jeg er gået på barsel).

Jeg har længe gået og tænkt at jeg ville lave et indlæg om klassenotesbøger i onenote, men jeg ville gerne lige selv være helt sikker på, hvad jeg egentlig synes om det. Min overordnede konklusion er: BRUG DET!!! Det er et fantastisk program til undervisning:
1. Det samler elevernes noter ét sted
2. Det giver et fremragende overblik over forløb
3. Det giver eleverne mulighed for at følge med hvis de er fraværende
4. Det giver læreren mulighed for at fjernundervise i tilfælde af syge børn eller andet
5. Det giver læreren mulighed for at gennemse elevers arbejde
6. Det giver gode muligheder for at dele noter fra gruppearbejde
7. Det giver læreren mulighed for hurtigt at hente ting ind fra tidligere forløb samt dele forløb eller lignende med kolleger
8. Alle typer af medier og filer osv. kan ligge derinde (jeg er i hvert fald ikke stødt på nogle problemer endnu)
9. Det giver gode muligheder for feedback og feed forward
10. Det giver gode muligheder for evaluering

Kan man som lærer ønske sig andet?

Når man skal i gang med at bruge klassenotesbogen i onenote kan man med fordel gøre brug af denne guide, som meget pædagogisk forklarer processen for, hvordan man opretter en klassenotesbog. Guiden er lang, men man får kun brug for den 1. gang man skal oprette en klassenotesbog.
Det næste step er, at man skal finde ud af, hvordan ens klassenotesbog skal organiseres. Jeg har valgt at gøre det således:


Her ses altså klassenotesbogen for mit 3g hold som netop er ved at blive studenter. Jeg har så en sektion for hvert emne helt ude til venstre (dette er taget fra en mac, på en pc står det hele i højre side) altså en til "Francophonie", en til "Immigration" osv. Derefter så laver jeg en side til hvert tekstmateriale/filmmateriale/musikmateriale/billeder osv. vi arbejder med (nogle laver en side til hver time).


Her ses inddelingen helt tydeligt, hvor jeg har delt tegneserien "Jo" op og lavet opgaver til de forskellige afsnit.


Ovenfor ses det også, hvor nemt det er at tilføje filer, links, pdf filer, billeder osv.

Udover at jeg har en sektion til hver af de læste emner, har jeg også en mappe til grammatik, en mappe til billeder, en mappe til ordforråd og en mappe til skabeloner f.eks. digtanalyse, billedanalyse, skabelon til delprøve 1 opgaver osv.


Nu til brugen af klassenotesbogen i undervisningen. Jeg bruger klassenotesbogen som min tavle i og med, at det man skriver i den med smartboardtuscherne også gemmes i notesbogen. Derudover bruger jeg også det der hedder samarbejdsområdet, hvor eleverne arbejder når de er i grupper. På den måde kan grupperne få glæde af andre gruppers refleksioner og tanker. Jeg beder også af og til mine elever om at arbejde med en bestemt opgave under deres eget navn i enten hjemmearbejde eller klassenoter. Dette er særligt godt ved omlagt skriftlighed - især for de elever der måske har tendens til at gå lidt i stå med en opgave, elever der måske ikke rækker fingeren op for at få hjælp osv., for her kan man som lærer gå ind og kigge på elevens arbejde mens eleven sidder og skriver og så kan man på den måde hjælpe vedkommende videre. Jeg bruger det faktisk også som en oversigt når jeg laver undervisningsbeskrivelse, for alt hvad vi har lavet ligger jo lige samlet et sted. En sidste ting jeg bruger det til er deling med kolleger, særligt nu her, hvor jeg skal på barsel og overdrager mit 2g franskhold til en kollega.

Alt i alt synes jeg helt klart at onenote klassenotesbogen er et super redskab både for lærere og elever. Som alt nyt tager det selvfølgelig lidt tid at komme i gang med det, men tænk på alt den tid du senere hen kan spare fordi du bare kan copy/paste alle dine fremragende opgaver.

God sommerferie!

lørdag den 5. november 2016

Quizlet går live!Jeg er sikker på, at alle sproglærere er bekendt med Quizlet, da dette ganske enkelt er et genialt redskab i sprogundervisningen. Quizlet kom for lidt tid siden med en ny funktion: quizlet live.
Min kollega Anja har lavet en fantastisk beskrivelse af, hvordan man bruger denne funktion på hendes blog d. 11. september 2016 som jeg klart kan anbefale, hvis man er i tvivl om hvordan man kommer i gang med live funktionen.
Eleverne elsker simpelthen dette spil! Så hvis man ikke har prøvet det så gør det endelig.
Billedresultat for quizlet live

torsdag den 27. oktober 2016

En lille reklame

Min kollega Eva Pors har netop udgivet en fantastisk bog. Mere end 111 variationer til indervisningen samler, som titlen også indikerer, en masse idéer til at variere sin undervisning.

 Bogen henvender sig særligt til sproglærere, men andre humanistiske fag kan helt klart også få glæde af den (jeg har f.eks. også brugt nogle af Evas idéer til samfundsfag). Bogen er inddelt i syv kapitler:
- Organisering/undervisningsdifferentiering
- Tekstlæsning
- Mundtlighed
- Skriftlighed
- Gloser og grammatik
- Refleksion og evaluering
- Lærerens førstehjælpskasse

Det jeg særligt synes er genialt ved denne bog, er at de idéer der er præsenteret i bogen er præcist og kort beskrevet, hvilket lige pludselig gør det utrolig nemt at plukke idéer og variere sin undervisning.
Bogen kan købes her
onsdag den 28. september 2016

Blind Kahoot!'ing


Jeg er rigtig glad for at bruge Kahoot som evalueringsværktøj for at se, hvorvidt min klasse som helhed er med og Kahoot er bare sjovere end både tests og diverse evalueringsskemaer.

Kahoot er nu kommet med en ny måde at bruge Kahoot i undervisningen på: Blind kahoot!'ing 
Idéen med Blind Kahoot!'ing er at det skal bruges når man introducerer et nyt emne og derved underviser ud fra Kahoot-quizzen.

Måden man opbygger en Blind Kahoot på går egentlig utrolig godt i spænd med Synlig Læring og idéen om at opbygge sin undervisning baglæns.
Inden man laver en Blind Kahoot skal man have formuleret et læringsmål - altså hvad vil man gerne have ens elever kan efter undervisningen.
F.eks. Eleverne skal kunne redegøre for det franske skolesystem
Derefter skal man som underviser være bekendt med hvilke vanskeligheder eleverne kan møde undervejs:
F.eks.
1. Det franske skolesystem er inddelt i mange forskellige niveauer
2. Fra Collège tæller man baglæns op til Lycée
etc.

Derefter begynder man at lave sin Kahoot quiz på præcis samme måde som man plejer, men denne gang skal man forstille sig at quizzen er opdelt i forskellige dele efter de opstillede vanskeligheder man mener eleverne vil have. 

Det første spørgsmål man stiller skal være introducerende til det emne man skal i gang med og skal på en eller anden måde hænge sammen med det overordnede læringsmål.
Det næste spørgsmål skal være et spørgsmål som lægger sig op ad den første vanskelighed. Man starter med det sværeste spørgsmål også kaldet det blinde spørgsmål - her burde meget få elever svare rigtigt.

Efter det blinde spørgsmål er det meningen at læreren skal forklare svaret. Dette svar opfølges af en række kahoot spørgsmål baseret på den forklaring man lige har givet. Til sidst stiller man det der før var det blinde spørgsmål igen, hvor eleverne nu burde kunne svare rigtigt. Dette fortsættes med alle de vanskeligheder man startede med at have.
På denne måde gør man altså kahoot til mere end bare et evalueringsredskab.

Man kan dog også bruge blind kahoot!'ing som en føler, for at se, hvor meget eleverne ved om et emne inden man går i gang med at undervise i emnet og derved nøjes med at stille blinde spørgsmål, så man som underviser præcis ved, hvor man skal starte og til sidst i forløbet bruge de blinde spørgsmål som en evaluering.

God fornøjelse


onsdag den 14. september 2016

Jacques Prévert og LEGO


                    

Jeg er så heldig at være på et gymnasium, hvor man har investeret i nogle kasser med LEGO klodser, og jeg nyder når jeg kan få LEGO integreret i min undervisning. Ikke mindst fordi eleverne også elsker at gøre brug af det.

Min 2g fransk klasse er lige nu i gang med temaet "la famille", og i den forbindelse skulle vi læse Jacques Prévert digtet "familiale". 
Det var første gang, at mine elever skulle arbejde med et digt i franskundervisningen, og det var derfor vigtigt for mig at de fik en god oplevelse med det, så de ikke senere ville stå på bagbenene når jeg kom med et digt.
Eleverne fik til opgave at bygge digtet i LEGO. Jacques Préverts digte er generelt let forståelige særligt dette digt, hvor de tre familiemedlemmer hver især har deres ting de laver. Efterfølgende skulle eleverne med egne ord fortælle historien i digtet ud fra deres LEGO konstruktioner.


Her ses nogle af elevernes LEGO konstruktioner:

            
                                   


Det var alt for denne gang!